Cart
is empty.
Back to homepage

Ve volném překladu taekwondo znamená „umění boje rukama a nohama“. Překlad jednotlivých slov z korejštiny je následující: TAE:kopat, skákat nebo rozdrtit nohou, KWON: pěst, resp.bít nebo zničit pěstí nebo rukou, DO: cesta, učení, metoda.
Shrneme-li jednotlivé pojmy, můžeme říci, že Taekwondo představuje techniku neozbrojené sebeobrany. Pod tím si lze představit vyhýbání se útoku, jeho zachycení rukama nebo nohama, a také protiútok, který vede k rychlému vyřazení protivníka z boje. Od dalšího bojového umění, karate, se taekwondo neliší jen tím, že upřednostňuje spíše techniky nohou, ale především ve způsobu provedení technik rukou. Tyto rozdíly jsou však rozpoznatelné pouze pro zkušeného trenéra.
Taekwondo je umění sebeobrany, které se samostatně vyvíjelo v Koreji po dobu téměř dvou tisíciletí. Jedním z aspektů taekwonda je obrana proti útoku beze zbraně, tzn. jen rukama a nohama. Všechny techniky v taekwondo vycházejí z podstaty sebeobrany. Sotva bychom našli část lidského těla, kterou při taekwondu nelze použít jako obrannou zbraň: ruce, prsty, klouby, lokty, kolena, chodidla, hlavu aj.
Pravidelný trénink zlepšuje celkový zdravotní stav, zajišťuje zdravou rovnováhu ducha a těla, zvyšuje hbitost a pohyblivost (fyzickou i psychickou) a učí schopnosti posuzovat věci s potřebným odstupem. Taekwondo je celek, který se skládá z ovládnutí předepsaných sestav (poomsae), zápasu (jayu-kyorugi) a přerážení (kyokpa). To vyžaduje velké duševní soustředění, díky kterému lze vyvinout téměř neuvěřitelnou sílu.
Uniforma taekwondo (dobok) je střižena tak, aby se přizpůsobila každému pohybu těla. Bílá barva obleku vyjadřuje morální čistotu a počátek ve smyslu zenové filozofie. Pásek (korejsky tti), který se uvazuje přes dobok, má různou barvu v závislosti na výkonnostním stupni žáka. Přičemž bílý značí nejnižší a černý nejvyšší stupeň mistrovství.
Soutěžní taekwondo má samozřejmě také svá pravidla, schválená WTF (World Taekwondo Federation). Patří mezi ně především velikost soutěžní plochy, která je 12x12 metrů, označení pozic (rozhodčí, soudci, zapisovatelé, doktoři, závodníci, trenéři a inspekční stůl), kvalifikace závodníků, oblečení závodníků (závodník je povinen nosit uniformu (dobok) a chrániče (schválené WTF), lékařská kontrola, doba trvání zápasu (tři kola po třech minutách s jednou minutou oddechu mezi koly), losování, vážení, postup zápasu, zakázané akce, atd.
Soutěžní pravidla pro taekwondo mají celkem 23 článků.
 

Login
Register
Forgotten password

Forgotten password
AHOJ