Cart
is empty.
Back to homepage

Kickbox je jedním z nejrychleji se rozvíjejících moderních úpolových sportů. Vzniká na přelomu 60. a 70. let v USA a na jeho začátcích stojí fullcontact. K němu se přidávají další nové disciplíny, jako je lightcontact, lowkick, semicontact, K1 a formy.

Oblečení, které se většinou na kickbox zápas používá, je tričko s rukávy. Většinou je popsáno názvem oddílu, ve fullkontaktu a lowkicku se nepovoluje. Dále se používají dlouhé saténové kickbox kalhoty. Je povolen výkonnostní pás (tzv. obi)
. Má-li oblečení stejnou barvu, tak se výkonnostní pás vyžaduje.
 Ochranné prostředky, které se používají při zápase: helma, chránič trupu, prsní chránič – ženy, bandáže prstů, rukavice 10 oz či v semikontaktu jsou povoleny rukavice s uzavřenými prsty tzv. Tags, suspenzor, chrániče holení, chrániče nártů tzv. botičky.

Kickbox formy:

Hard style kickbox - Je cvičení sestav s plným nasazením a maximální tvrdostí. Hodnotícími kritériemi jsou zde tvrdost, rychlost, přesnost postojů a dechová koordinace s prováděnými technikami.

Soft style kickbox - Je cvičení sestav ve stylu tradičního Kung-fu nebo Wu-shu. Hodnocení se provádí na základě obtížnosti a pestrosti předvedené sestavy, posuzuje se pružnost, stabilita a přesnost provedení předvedených prvků. Při soft stylu je dáván velký důraz především na měkkost a plynulost předváděných technik.

Free style kickbox - Je cvičení volných sestav za doprovodu hudby. Hodnotí se zde především pestrost, obtížnost, kombinace použitých technik, sychronizace s hudbou, celková choreografie a divácká přitažlivost

Disciplíny, ve kterých se soutěží:

Lightkontakt 
kickbox

Lightkontakt kickbox je lehkou formou boje, a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s lehkým dotekem. 
Postavení bojovníků v této disciplíně je většinou otevřené, tzn. bojovníci stojí proti sobě čelem. 
V lightkontaktu rozhoduje především umění napojování technik, znalost prostoru a předvídavost. 
Zápasiště lightkontaktu tvoří boxerský ring, regulérní je ale také prostor zápasiště pro semikontakt. 
Boj v lightkontaktu trvá 3 min hrubého času včetně zápasů finálových.

Fullkontakt kickobox

Fullkontakt kickbox je plnokontaktní formou boje, a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. 
Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu. 
Ve fullkontaktu rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik. 
Zápasiště fullkontaktu tvoří boxerský ring. 
Boj ve fullkontaktu trvá 2x2 min.hrubého času, finálový boj pak 3x2 min. s minutovými přestávkami. 

Low kick

Low kick kickbox je plnokontaktní formou boje a proto techniky v této disciplíně musí být vedeny s potřebnou razancí a snahou o co nejvyšší účinnost. 
Postavení borců v této disciplíně je obdobné jako v lightkontaktu. 
Low kick se odlišuje od fullkontaktu především kopem, který je ve fullkontaktu zakázán a to nízkým kopem na stehno, v překladu právě low kickem. 
V low kicku rozhoduje vedle činností definovaných v lightkontaktu především tvrdost prováděných technik. 
Zápasiště low kicku tvoří boxerský ring. 
Boj v low kicku trvá 2x2 min.hrubého času, finálový boj pak 3x2 min. s minutovými přestávkami. 

Semikontakt 

Semikontakt kickbox - resp. Americké karate. 
Semikontakt kickbox je přerušovanou formou boje tzn. po každém zasažení rukou či nohou do bodovaného místa, kterým je hlava a tělo, dojde k přerušení a přidělení bodu na danou stranu. 
Techniky musí být vedeny kontrolovaně. 
Pro tuto disciplínu je typické především postavení bojovníků, kteří většinou stojí proti sobě bokem. 
V semikontaktu rozhoduje především rychlost provedení technik a postřeh. 
Zápasiště semikontaktu tvoří čtverec 8x8 m s vnitřním rozměrem zápasiště 6x6m. 
Boj v semikontaktu trvá 2 min hrubého času, finálový boj 2x2min s minutovou přestávkou.

Kickobox a jeho váhové kategorie:
Junioři: -35kg, -45kg, -55kg, -65kg, +65kg
Juniorky: -35kg, -45kg, -50kg, +50kg
Muži: -60kg, -67kg, -71kg, -75kg, -81kg, -91kg, +91kg
Ženy: -55kg, -60kg, -65kg, +65kg

Rukavice naleznete ZDE

Login
Register
Forgotten password

Forgotten password
AHOJ